High Resolution Remote Sensing van het gewas..

Steeds meer Akkerbouw, Fruittelers, veehouderijen en instellingen binnen de landbouwsector weten Aerial Service Holland te vinden. Onze Remote Sensing data is namelijk een welkome aanvulling in het management/teeltproces van iedere moderne teler... Stress en Nutrienten te korten, schades, slecht functionerende drainage, of een haperende kunstmeststrooier, vochtige bodems,...alles wordt in één oogopslag duidelijk door onze loepzuiver beelden. Ieder klein detail wordt door ons in kaart gebracht...In principe kunnen we overal op elke hoogte vliegen, en hebben we geen vliegbeperkingen zoals bij drones het geval is. We zijn wel afhankelijk van het weer maar kunnen al gauw als de visuele meterorologische condities het toelaten.. vliegen. We zijn niet afhankelijk van vergunningen ed..Vandaag gebeld is meestal morgen vliegen.

 

 Vlieghoogte 300meter

Normaal gesproken vliegen we op 300 meter hoogte vanwege efficienty. In 1 shot pakken we 3,6ha met een resolutie van 162mm/pix waardoor een perceel snel gescand kan worden. Onze beelden zijn dan ook haarscherp, waardoor er een beter inzicht is in het gewas en de biodiversiteit.

De geanalyseerde data wordt vervolgens verwerkt tot refleciekaarten van de NDVI en NIR in de vorm van een shapefile en een PDF document.... Met NDVI laten we de biomassa zien, met de NIR de groei in uw perceel..

 

Met ander specifieke kaarten op basis van NDRE, RedEdge,TCARI/OSAVI, MCARI, REPI etc. kunnen we nog specifieker Mineralen opname of tekorten van het gewas in beeld brengen...Deze zijn tegen meer prijs te vervaardigen.

Van al deze analyses kunnen we ook taakkaarten maken voor eventuele variabele toepassingen.. zoals compoststrooien, bekalking, kunstmeststrooien, variabele loofdoding, variabele bodem herbicide en variabele Phythopthora bespuitingen etc.....Andere kaarten op aanvraag...Op basis van praktijk kunnen we zeggen dat variabele toepassingen heel goed mogelijk is.. De teler bepaald de hoeveel heden aan middel..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerial Service Holland is dan ook niet meer weg te denken in het boeren managementproces...Onze expertise wordt al vol op gebruikt in diverse percelen..