Vanuit onze expertise in de landbouwluchtvaart zijn we in 2013 gestart met Remote Sensing vluchten ten behoeve van duurzame management/teeltprocessen in de landbouw. Dit doen vanaf het vliegveld in Zierikzee van Prince Helicopters alwaar we mee samenwerken. Voor deze vluchten gebruikten we een Enstrom 480 Turbine helicopter". Deze is zeer stabiel voor deze werkzaamheden, maar ook nog eens efficient vanwege zijn actieradius. Hierdoor kunnen we in korte tijd grote afstanden afleggen/scannen en practisch onder iedere omstandigheid vliegen. Ook hebben we geen regeldruk vanwege vergunningen of vliegbeperkingen. We voorzien dan ook met de helicopter in een landelijke dekking van NL, maar ook buiten kunnen we onze diensten aanbieden.  De helicopter kunnen we uitrusten met Hoogwaardige aparatuur zoals geavanceerde Multispectrale- en hyperspectral sensoren en Flircamera's en eventueel Lidar.. Ook leveren we onze diensten aan, Overheden en andere instellingen. Wij maken gedetaileerde multispectrale/RGB opnames van: kust-en rivierweringen, watergangen, bosbouw- en natuurgebieden, woonkernen en projecten ten behoeve van weg- en waterbouw. Ook opsporing van Hennepplanten in Maisvelden, Archeologie, forensische opsporing, of het zoeken naar vermiste personen behoort tot onze mogelijkheden.