High Resolution bodemscans...

Bodemscans

Alles valt en staat met een gezonde bodem. Zit het bij de basis al niet goed dan zal dit zich verder in het groeiseizoen ontplooien..Slimme boeren laten hun bodem dan ook scannen met de helicopter, zodat men deze specifiek kan gaan bemesten door middel van variabele toepassingen..Met deze scans brengen we o.a. restmineralen zoals Organische stof, zouten ed. in beeld. Heel veel denken dat dit alleen maar met bodemscanners zoals een Veris of EMC 38 scan wordt gedaan, maar dit is vrij prijzig en eigenlijk overbodig met onze methode die naast wetenschappelijk nu ook door ons in de praktijk bewezen is..Let wel indien u exacte waardes wil hebben van de percentage's in de bodem hier 3 tot 5 monsters van genomen/gestoken moeten worden in de gemaakte bodem zones. De gevlogen data geeft alleen maar aan waar de mineralen hoog of laag zijn en de reflectiewaarde van deze mineralen. Door deze gevlogen data nu te ijken met de grondmonsters kunnen we aan ieder reflectiekleur een waarde vast hangen, waardoor het mogelijk is een taakkaart te maken voor o.a variabel compoststrooien. We weten dat Organische stof belangrijk is voor een gezonde bodem. 1% organische stof is namelijk goed voor 13,5kg N in 0,40ha.. 

                                                Ook  is scannen zinvol als u uw bemestingsruimte op een perceel beter wil verdelen. De bodem bevat namelijk na de oogst van uw vorige gewas nog een aantal rest mineralen die wij in beeld kunnen brengen. Door deze restmineralen te benutten kan u nu op de plaatsen waar het nodig is uw bodem meer bemesten en op de plaatsen waar het niet nodig is minder of niet..meer ruimte dus...en een besparing in uw portemonnee en op het milieu. Ook na het kilveren is het maken van een bodemscan geen overbodige luxe... U beroerd namelijk uw bodem en verplaats de restmineralen. Het is dan wel een mooi strak tafellaken geworden maar wat u doet met uw bodem zal u verbazen....Al onze bevindingen zijn Evidence Based Practice...(EBP)


 

Variabel planten/poten


Ook zijn onze grondscans uitermate geschikt om taakkaarten te maken voor het variabel planten of poten. Afgelopen seizoen 2017 mochten we data aanleveren voor het variabel pootprogramma TT+.  Met onze sensoren brengen we namelijk ook zware grond en zandkoppen etc. in kaart. 

 


Grondscans kunnen ookgebruikt worden om de bodem in kaart te brengen, alvorens deze grond te huren bijvoorbeeld.  Zo zien we al snel de conditie van het perceel inzake natte plekken of andere bodemvariatie die bepalend kan zijn of een teelt wel of niet tot z'n recht komt op het perceel. Door daarnaast ook nog eens adequaat te monitoren van het gewas kan de groei bevorderd worden.